ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Σάκης Πασάς
Τεχνικός Σύμβουλος

Μάρκος Ασωνίτης
Προπονητής

Άριστος Αρίστου
Προπονητής

Sponsors