ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αντώνης Μικελλίδης
Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιώτης Χρυσάνθου
Διευθυντής

Μάρκος Κασιουρής
Διευθυντής

Θέμης Παπαδόπουλος
Διευθυντής

Sponsors