Πρόγραμμα προπόνησης του ομίλου μπάσκετ Ανόρθωσις-Αμμοχώστου 2019 - 2020

null

AGIA FYLA

Monday : 15:00 - 16:00

Wednesday : 15:00 - 16:00

Friday : 15:00 - 16:00

Tuesday : 15:00 - 16:00

Thursday : 15:00 - 16:00

Saturday : 15:00 - 16:00

Monday : 16:00 - 17:15

Wednesday : 16:00 - 17:15

Friday : 16:00 - 17:15

Monday : 17:15 - 18:30

Tuesday : 16.00-17:15

Thursday : 16.00-17.15

Saturday : 16.00-17.15

Tuesday : 17.15-18.30

Wednesday : 17.15-18.30

Thursday : 17.15-18.30

Friday : 17.15-18.30

B TECH

Monday : 15:00 - 16:00

Wednesday : 15:00 - 16:00

Friday : 15:00 - 16:00

Tuesday : 15:00 - 16:00

Wednesday : 16:00 - 17:15

Thursday : 15:00 - 16:00

Saturday : 15:00 - 16:00

Monday : 16:00 - 17:15

Tuesday : 16:00 - 17:15

Thursday : 16:00 - 17:15

Friday : 17:15 - 18:30

Monday : 17:15 - 18:30

Tuesday : 18:30 - 19:45

Wednesday : 17:15 - 18:30

Thursday : 17:15 - 18:30

Friday : 16:00 - 17:15

Monday : 18.30 - 19:45

Tuesday : 17:15 - 18:30

Wednesday : 18.30 - 19:45

Thursday : 18.30 - 19:45

Friday : 18.30 - 19:45

ZAKAKI

Tuesday : 15:00 - 16:00

Wednesday : 15:00 - 16:00

Friday : 15:00 - 16:00

Monday: 18.00 - 19:00

Wednesday : 16.00 - 18:00

Friday: 16:00 - 18:00

Saturday: 15:00 - 16:00

Monday : 19:00 - 20:00

Tuesday : 16:00 - 18:00

Thursday : 20:00 - 21:00

Friday : 18:00 - 20:00

Follow Us

null
0
+
Youth Players: Boys
0
+
Youth Players: Girls
0
+
Development Coaches